Zapisnik drugega sestanka udeležencev projekta (2.TPM – Nizozemska, Schijndel)

Drugo projektno srečanje je bilo namenjeno evalvaciji prvega srečanja – aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja,  ki je potekalo v času od 21.01.2018 do 27.01.2018 v Sloveniji, na SŠ Izola. Namen srečanja je bil tudi določitev dejavnosti, ki jih je treba opraviti na lokalni ravni do drugega srečanja – aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja , ki bo v času od 13.05.2018 do 19.05.2018 v Španiji na IES David Bujan, Cambre.

Dnevni red:

 1. Evalvacija prvega srečanja – aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja v Sloveniji na SŠ Izola.
 2. Poročilo o beleženju enotedenskih jedilnikov, udeležencev projekta: Erasmus+ »Šport in zdrava prehrana za integracijo«
 3. Dejavnosti na lokalni ravni in priprava na drugo srečanje dijakov v Španiji na IES David Bujan, Cambre.
 4. Predstavitev programa dela na drugem srečanju – aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja v Španiji na IES David Bujan, Cambre.

 1. točka

Udeležencem smo prebrali poročilo o  ciljih projekta, ki smo jih skušali doseči z aktivnostmi v času mobilnosti dijakov in učiteljev na naši šoli. Skupaj smo pogledali:

 • e-knjigo receptov mediteranskih jedi, zdravih prigrizkov in napitkov ,uporabljenih na delavnicah
 • video, ki je nastal v času trajanja srečanja
 • prispevke na lokalni televiziji in v časopisih.

Udeleženci sestanka so zelo dobro ocenili aktivnosti in delo naše šole.

 1. točka

Udeležencem smo predstavili ugotovitve in potrebne izboljšave enotedenskih jedilnikov dijakov, udeležencev projekta ( aplikacija Prehranski navigator).

 1. točka
 • Do 22. 03.2018 moramo izbrati 10 dijakov, ki se bodo udeležili drugega srečanja – aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja v Španiji na IES David Bujan, Cambre. Do 06.04.2018 bomo seznanjeni, pri katerih družinah bodo naši dijaki spali, v času bivanja v Španiji. Po 06.04.2018 bodo dijaki iz Španije vzpostavili kontakt z našimi dijaki. Namen je, izmenjava informacij o priljubljenih športih posameznikov. Učitelji ne nadziramo dijakovih kontaktov, ampak jih samo vzpodbujamo k komunikaciji z dijaki šole IES David Bujan, Cambre.
 • Dijaki vseh šol, udeleženk projekta morajo poznati Jakobovo romarsko pot – Francoska smer (940 km). V programu srečanja je pohod po delu Jakobove poti (20 km) in intervju z romarji. Pogovor z romarji bodo dijaki izvajali v parih, skupaj z dijaki iz Španije. S seboj morajo imeti beležnico.
 • Do srečanja v Španiji morajo dijaki preučiti, kako se moraš na to pot pripraviti (obleka, obutev, hrana, telesna pripravljenost, duševna pripravljenost…) Predstavitev naj ne bo daljša od 10. minut.
 • Dijaki vseh šol, udeleženk projekta morajo pripraviti poročilo o enotedenskem spremljanju jedilnikov. Predstavili bomo aplikacijo Prehranski navigator ter naše ugotovitve in potrebne izboljšave. Predstavitev naj ne bo daljša od 10. minut.
 1. točka

Predstavnica šole IES David Bujan, Cambre, Marisa Luisa Alvarez Lopez ,je predstavila program dela na drugem srečanju – aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja , ki bo v času od 13.05.2018 do 19.05.2018 v Španiji na IES David Bujan, Cambre.

Drugega projektnega srečanja so se udeležili predstavniki vseh organizacij partneric v projektu:

 • Elde College , Schijndel, Nizozemska: Maarten Vermeulen;
 • ISS Galileo Galilei, Jesi, Italija: Cristina Isabel Pavisic, Paola Montesi;
 • IES David Bujan, Cambre, Španija: Marisa Luisa Alvarez Lopez, Maria Rey Cridado;
 • Srednja šola Izola, Izola, Slovenija: Nataša Valenčič Pogačnik, Dejan Mužina

Ob zaključku srečanja so se vse organizacije partnerice strinjale z dogovorjenimi aktivnostmi (voden zapisnik srečanja s podpisi vseh organizacij partneric).