Predstavitev projekta

Projekt je načrtovan za obdobje od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. Cilji projekta so, spremeniti sodelujoče šole v okolje, ki spodbuja zdravje in dobro počutje in s tem zagotovi integracijo. V projektu bomo s pobudami in ponujenimi možnostmi telesne aktivnosti spodbujali mlade k zdravemu načinu življenja kot orodju za socialno vključenost. Dijake bomo izobraževali in spodbujali k aktivni vlogi pri odločanju o pravem načinu življenja – uživanje različnih zdravih živil, uravnoteženo prehrano ter športno aktivnostjo. V času projekta bodo potekale številne izmenjave dijakov in učiteljev. V projekt so vključene šole iz Jesija-Italija, Schijndel-Nizozemska, Cambre-Španije in naše šole.

Koordinator projekta: Nataša Valenčič Pogačnik